top of page
IMG_3489.jpg

תקנון בית הספר

אודות בית הספר > תקנון בית הספר

מבוא לתקנון

תקנון ביה"ס הוא מסמך המגדיר אורחות חיים ואת דרכי ההתנהגות בביה"ס.

התקנון מתבסס על החזון הבית ספרי וערך כבוד האדם ומטרתו לקדם את תחושת המוגנות והרווחה של כל באי ביה"ס ולהנעים את השהות בו.

תגובת בית הספר להפרות משמעת, צריכה להיות מידתית, סבירה והגיונית, התואמת את מידת הפרת המשמעת. בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן.

 

שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת. כוחו של התקנון יפה, אם נקפיד לקיים אותו.
 

 עקב רגישות בריאותית, תיכון אלון הינו בית ספר ללא בוטנים ואגוזים.
אין להכניס לבית הספר כל מזון המכיל מרכיבים אלה.

** התקנון מנוסח בלשון זכר אך הוא מיועד לשני המינים

מבוא לתקנון

אפס סבלנות לאלימות

אלימות

בית הספר רואה בחומרה רבה התנהגות אלימה מכל סוג שהיא ומגנה אותה באופן מוחלט.

אין לנהוג באלימות פיזית או מילולית כלפי כל אחד מבאי בית הספר ואין לנהוג בבריונות ובפגיעה ברשתות החברתיות. יש לדבר בכבוד לצוות העובדים והתלמידים כחלק מתרבות הדיבור בבית הספר הדוגלת בשיח ובתקשורת לקידום תהליכים חינוכיים.

תלמיד אשר יהיה מעורב באירועי אלימות, יושעה מביה"ס והטיפול יהיה ע"פ חוזר מנכ"ל.

איחורים

איחורים

• יום הלימודים מתחיל בשעה 08:00.

• איחור לשיעור מעל 10 דקות בבוקר או במהלך יום הלימודים ייחשב כחיסור/היעדרות בלתי מוצדקת.

• לאחר 5 איחורים, התלמיד יחזור ללימודים בליווי הוריו לשיחה עם מחנך/תת הכיתה.

• החל מהשעה 09:00 בבוקר ייסגר שער החניה לאופניים. תלמידים מאחרים לא יוכלו להחנות בשטח ביה"ס.

היעדרות בזמן הלימודים

היעדרויות

• עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור מוחלט על נסיעות לחו"ל ולחופשות משפחתיות במהלך שנת הלימודים. כל היעדרות בגין נסיעה נחשבת כהפרת הנוהל התקין של ביה"ס.

• תהליכי לימוד חווייתיים, רציפים ושלמים, הם אבן יסוד ללימוד בביה"ס. במידה והמשפחה בוחרת לצאת לחופשה על חשבון ימי הלימוד, על ההורים לפנות בכתב לבית הספר ויחד עם הצוות החינוכי יבחנו את השיקולים וההשלכות של החופשה לגבי התלמיד.

• לאחר 7 ימי היעדרות (מלבד היעדרות הנובעת מימי מחלה או כתוצאה מימי בידוד מקורונה) בית הספר מחויב לדווח על ההיעדרות לרשויות.

תלבושת

תלבושת

• תלבושת קיץ: יש להגיע בתלבושת ביה"ס הכוללת חולצה חלקה ועליה סמל ביה"ס מודפס בלבד. יש להגיע עם מכנסיים ללא קרעים כלל.
אין להגיע עם מכנסיים קצרים, אלא אם אורכם עד כף היד, אין להגיע עם פיג'מות, מכנס בגדי ים או כפכפים.  בשיעורי חינוך גופני יש להופיע בתלבושת ספורט הכוללת נעלי ספורט ומכנסיים מתאימים.

• תלבושת חורף: סווטשרט ארוך חלק או חולצה ארוכה חלקה בצבע אחיד בלבד (ללא הדפס).
תלמיד ללא חולצת בית הספר, לא יוכל להשתלב בלמידה בכיתה.

אוכל

אוכל

• אין לאכול במהלך השיעור או להיות עם שתייה ממותקת. ניתן להיות עם בקבוק מים בלבד!

• חל איסור על הזמנת משלוחי אוכל לבית הספר.
תלמיד אשר יזמין משלוחים יושעה מבית הספר.

• אין לצאת משטח בית הספר לקניית אוכל.

שוטטות

שוטטות

• אין לצאת מהשיעור ללא אישור המורה!

• חל איסור לשוטט בשטח בית הספר במהלך שעות הלימוד. תלמיד אשר ישוטט במסדרונות ובחצר יושעה מבית הספר.

• תלמיד שיושעה בגין שוטטות מעל ל - 3 פעמים, יחזור עם הוריו לפגישה עם מחנך/ת הכיתה. לאחר 5 פעמים יחזור לשיחה עם רכז השכבה ומנהל בית הספר.

התנהגות בכיתה

התנהגות בכיתה

• במידה ותלמיד אינו מאפשר למידה בכיתה, צוות ביה"ס ינהג ע"פ חוזר מנכ"ל.

• במידה ולאחר טיפול משמעתי, התלמיד ימשיך בהתנהגותו, יישקל המשך לימודיו במקצוע.

שימוש בניידים

שימוש בנייד

• חל איסור בשימוש בניידים במהלך השיעור למעט צורך לימודי.

• תלמיד ישאיר את הנייד בכוורת בכיתה בתחילת השיעור. במידה והתלמיד לא ישאיר את הנייד בכוורת, תתקיים שיחה עם המורה המקצועי ומחנך/ת הכיתה. במידה וימשיך בהתנהגות זו, לא יוכל להשתתף בשיעור.

עישון

עישון

• חל איסור לעשן ולשתות בשטח ביה"ס

• על פי החוק במדינת ישראל, חל איסור מוחלט על עישון בבית הספר ובסביבתו, וכן בכל פעילויות ביה"ס השונות. איסור זה חל על כל באי בית הספר, צוות ותלמידים.

• תלמיד שימצא מעשן סיגריות ו/או סיגריות אלקטרוניות ו/או ישתה משקאות ממריצי אנרגיה יושעה מבית הספר במיידית.

• במידה ויחזור על התנהגות זו, לאחר 3 השעיות יחזור עם הוריו לשיחה בביה"ס עם הצוות החינוכי. במידה וימשיך בהתנהגות זו, לאחר 5 פעמים יחזור עם הוריו לשיחה עם מנהל ביה"ס.

• כמו כן, חל איסור לעשן או לשתות בכל פעילות אשר תתקיים מחוץ לשטח בית הספר. תלמיד אשר ינהג כך, יושעה והמשך הטיפול יהיה ע"פ חוזר מנכ"ל.

טוהר הבחינות

טוהר הבחינות

• תיכון אלון הינו בית ספר "ירוק" במשרד החינוך בכל הקשור לחשדות בהעתקות.

• בית הספר רשאי לפסול בחינה של תלמיד במקרה שהוכח כי לא שמר על טוהר הבחינות.

• פסילת המבחן תתאפשר לאחר שנעשה הליך הוגן המאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד. במקרה והמורה אינו משוכנע, ניתן לפסול את טופס הבחינה, לא תתאפשר לתלמיד.

נוהלי כניסה ויציאה מבית הספר

נוהלי כניסה ויציאה מבית הספר

• בית הספר אחראי על שלומם וביטחונם של התלמידים והצוות ולכן קיימת אבטחה ושמירה בשערי בית הספר.

• על כל התלמידים לכבד את השומרים ולהישמע להוראותיהם.

• כניסת הורים לבית הספר תתאפשר בתיאום ובאישור מחנך/רכז שכבה/ מנהל בית הספר בלבד.

• אין לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים, אלא באישור הורים בלבד. תלמיד שיצא ללא אישור, לא יורשה להיכנס לשטח ביה"ס. מבחינה בטיחותית, אין להישאר בשטח ביה"ס בתום יום הלימודים.

שמירה על ציוד בית הספר

שמירה על ציוד

צוות בית הספר ותלמידיו יתייחסו בכבוד לציוד ולרכוש בית הספר וידאגו לשמור עליו ולטפחו. התלמידים יישאו באחריות בגין נזקים לרכוש בית הספר לרבות תשלומים והוצאות כספיות הכרוכות בתיקון בנזקים.

הערכת הלמידה

הערכת הלמידה

• המורה יציג בפני התלמידים את מטרות הלמידה, תכנית הלימודים, ומרכיבי ההערכה השנתית.

• תלמידאות מתייחסת להשתתפות פעילה בשיעורים תוך הבאת כל הציוד הנדרש, הקשבה, כתיבת החומר הנלמד, עבודה עצמית עפ"י הוראת המורה וללא הפרעה למהלך השיעור.

• לא ניתן לשנות מקצוע לימודי או מגמת לימוד ללא אישור חתום של מנהל בית הספר.

מבחנים

• חומר הבחינה יימסר לתלמידים לא יאוחר משבוע לפני מועד המבחן.

• אין לקיים יותר משלוש בחינות בשבוע.

• המבחנים יוחזרו מתוקנים לפי מפתח של נקודות והערות מנומקות של המורה. המבחנים יוחזרו באופן אישי לתלמיד.

• תלמיד הזכאי להתאמות בבחינות, יקבל רק לאחר אישור מוועדת התאמות של משרד החינוך.

• תלמיד המבקש לערער על ציון המבחן, יוכל לעשות זאת עד שבוע מיום החזרת המבחן.

• בוחן הוא מבחן על חומר מצומצם (לא יותר מ- 30 דק'), שנלמד במשך שלושת השיעורים האחרונים. עיקר מטרתו לגרום לתלמיד לבוא מוכן היטב לשיעורים.

• חל איסור לקיים בחני פתע לתלמידים.

תלמידים הזכאים לגשת למבחן במועד ב' הם תלמידים העומדים בקריטריונים הבאים:

• תלמידים שנעדרו מיום הבחינה המקורי והציגו אישורים מיד לאחר ההיעדרות למורה המקצועי ולמחנכ/ת.

• אישור רפואי בהיעדרות מ- 4 ימים ומעלה, אישור מראש על צו גיוס/ מבדקים צהליים.

• תלמידים רשאים לגשת לבחינה חוזרת לצורך שיפור ציון בכל המקצועות אם יעמדו בתנאים הבאים: נוכחות סדירה, הכנת ש"ב, הגעה עם ציוד, התנהגות נאותה ואישור מהמורה המקצועי.

•  תלמיד שלא יגיש את האישור יאבד את זכאותו למבחן חוזר.

זכויות התלמיד

זכויות התלמיד

• כל תלמיד רשאי ומוזמן לקבוע פגישה אישית עם מנהל ביה"ס. התלמיד יקבע מועד לפגישה בעזרת מחנכ/ת הכיתה. 

• בבית הספר קיימים שירותי ייעוץ שמטרתם לעזור לתלמידים ולהוריהם. התלמיד יכול לקבל סיוע כאשר מתעוררות בעיות בסביבתו הקרובה או כאשר התלמיד מבקש לקבל תמיכה ועזרה בשעת משבר הסיוע יהיה פרטני באמצעות שיחות אישיות ובמקרה הצורך גם קבוצתי – חברתי.

• מועצת התלמידים תייצג את תלמידי ביה"ס תיכון אלון.
הנהלת ביה"ס וצוות ההוראה יתמכו ויעזרו למועצת התלמידים במטרה לעודד ולקדם פעילותה. תלמיד שהנהלת ביה"ס תמנע השתתפותו במועצת תלמידים (עקב בעיות התנהגות), יקבל הסבר לכך, כך גם לגבי השתתפות בפעילות חוץ בית ספרית.

• תלמיד החושב שנהגו כלפיו שלא כראוי, זכותו לערער בפני הנהלת ביה"ס. התלמיד ישוחח עם מחנכ/ת הכיתה ולאחר מכן יפנה להנהלת ביה"ס. הערעור יתקיים בנוכחות התלמיד המערער.

 

 

הנהלת ביה"ס, המורים והעובדים מאחלים לתלמידינו הצלחה בלימודים ובדרכם בבית הספר.

bottom of page