top of page
Search
  • alontichon

ד״ר רביד דורון- הרצאה בנושא השפעת הסמים על מוח המתבגר והבוגר לשכבת ט׳


הסמים פועלים על הביולוגיה של הגוף. השפעתם אינה קסם מסתורי אלא תוצאה של התערבות חזקה מאד במנגנוני האיתות הכימי של המוח. בשימוש חוזר, כל הסמים משפיעים על המוח ומשאירים עליו את רישומם. מוח האדם הוא פלסטי (גמיש). הוא משתנה, לומד ומסתגל, מגיב לסביבתו, מגיב על שינויים וגם מתקן שיבושים. כשמשתמשים בסמים שמשבשים את התפקוד התקין שלו, המוח מגיב בשינויים מבניים כימיים דומים לאלה שמתרחשים כשאנחנו לומדים. וכמו בלמידה, מדובר בתהליכים כימיים שנשמרים לאורך זמן, לרוב לכל החיים.

179 views0 comments

Σχόλια


bottom of page