top of page
Search
  • alontichon

פרויקט זיו נעורים

Updated: Jan 17, 2022


אנו ממשיכים בפעילות "זיו נעורים" לתלמידים בשכבות ט' ו-י'. לאחר שנוצר חיבור בין המדריכים לתלמידים, החלו להגיע לבית הספר חונכים לשיחות אישיות וקידום למידה מטעם הפרוייקט. בתקופה זו, מתמודדים התלמידים עם אתגר מזג האוויר אל מול הכניסה לים. במהלך המפגשים הם מקבלים כלים להתמודדות ולחוסן, כלים שמסייעים להם לבחור להתמודד ולא לוותר. בתמונה: תלמידים שהשתתפו בשיט קייקים חוויתי ומיוחד במימי הים.

55 views0 comments

Kommentarer


bottom of page