top of page

מהנעשה בתיכון שלנו

הרבה מעבר לבית ספר 

Our Services
1/3

מגמות הלימוד שלנו

תעודה טכנולוגית לחיים

תכניות מנהיגות 

לומדים טכנולוגיה, רוצים להנהיג.

אייקונים פעילות חברתית.png
אייקונים פעילות חברתית.png
אייקונים פעילות חברתית.png
אייקונים פעילות חברתית.png
אייקונים פעילות חברתית.png
אייקונים פעילות חברתית.png

נבחרת המורים שלנו

אצלנו תמצאו מורה לחיים