top of page
Search
  • alontichon

פעילות "כולם יכולים"

Updated: Jan 17, 2022


במסגרת פעילות זו השתתפו תלמידי השכבות במשחק כדורסל אנרגטי ומיוחד עם שחקני כדורסל היושבים על כיסאות גלגלים. משחק שאפשר להם לחוות את עולם השחקנים מבחינה רגשית וספורטיבית. בנוסף, לקרב בין הקהילה לבין אוכלוסיית הנכים המונה כ-500,000 איש-אישה-וילד בישראל. במהלך הפעילות הקשיבו התלמידים לסיפורו האישי של כל שחקן ושחקן ולמדו להתבונן על המגבלה מכיוון אחר. בין הנושאים שהועלו, התייחסו השחקנים לניצחון הרוח, יציאה ממשברים אישיים, התגברות על מכשולים, קבלת השונה, הזכות לכבוד והחובה לכבד, בטיחות בדרכים ועוד. לאורך כל הפעילות, הועבר מסר שלמרות המגבלה, ניתן להשתלב ויתרה מכך גם לעסוק בספורט פיסי ומאומץ כמו כדורסל. התלמידים למדו והבינו שעלינו כחברה להמשיך ולקבל את השונה ולהעניק אפשרות שווה לכולם!

27 views0 comments

Comments


bottom of page